Công bố chất lượng hương liệu thực phẩm

Theo định nghĩa thì hương liệu thực phẩm được định nghĩa là một hợp chất cung cấp hương vị giống như hương vị của một chất khác, hoặc thay thế hay làm đậm những đặc tính của chất đó, làm cho nó trở nên ngọt, chua, nồng, v.v... hơn. Với các loại thực phẩm này thì việc công bố hương liệu thực phẩm tương đối đơn giản, như sau :
                                                                   

                                 Dịch vụ công bố chất lượng hương liệu thực phẩm

1. Đối với sản phẩm nguyên liệu thực phẩm được sản xuất trong nước :
- Đơn xin công bố và lập hồ sơ công bố hương liệu thực phẩm 
- Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất hương liệu thực phẩm (02 bản sao y công chứng)
- Giấy Đăng ký kinh doanh có ngành nghề kinh doanh hương liệu thực phẩm (02 bản sao y công chứng) 
2. Đối với sản phẩm nhập khẩu :
- Giấy phép lưu hành tại nước sở tại (Certificate of Free Sales)
- Giấy phân tích thành phần (Certificate of analysis), trường hợp không có giấy phân tích thành phần này thì phải cung cấp kết quả khảo nghiệm tại các trung tâm khảo nghiệm có chức năng.  Ghi chú: CA hợp lệ phải do trung tâm kiểm nghiệm độc lập có chức năng phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO 17025, cung cấp giấy chứng nhận ISO 17025
- Giấy chứng nhận HACCP hoặc ISO 22.000 của công ty sản xuất
- Nhãn sản phẩm hoặc ảnh chụp nhãn sản phẩm và dự thảo nội dung ghi nhãn phụ (02 bộ nhãn có đóng dấu của thương nhân).
3. Cam kết dịch vụ công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm của Bravolaw :
Thời gian làm việc khi xử lý hoàn chỉnh một bộ hồ sơ công bố là 15-20 ngày làm việc . Khi khách hàng đăng ký dịch vụ tại Bravolaw sẽ được cam kết :
- Tư vấn nhanh chóng và hiệu quả nhất , cung cấp các văn bản pháp luật liên quan đến hương liệu thực phẩm ;
- Giá trị dịch vụ tốt nhất, thời gian ngắn nhất và chi phí tối thiểu .


0 nhận xét:

Đăng nhận xét