Tham khảo những nguyên tắc đặt tên tổ chức bạn phải biết

Việc đặt tên cho công ty là cực kỳ quan trọng đối với những cá nhân, cộng đồng, với ý định thành lập công ty để buôn bán, đặt tên cho công ty không chỉ đơn thuần là theo ý mình thích nhưng còn nên bảo đảm các phương pháp của luật pháp, hãy cùng Tham khảo bào viết dưới đây để có thể chọn lựa cho bạn một mẫu tên thật là ý ưng ý nhé.

Điều 38. Tên công ty

Tên tiếng việt nam của doanh nghiệp bao gồm hai thành tố theo thứ tự sau đây:

- Loại hình doanh nghiệp. Tên loại hình doanh nghiệp được viết là "công ty trách nhiệm hữu hạn" hoặc "công ty TNHH" đối với thanh lap cong ty trach nhiem huu han; được viết là "công ty cổ phần" hoặc "công ty CP" đối với công ty cổ phần; được viết là "công ty hợp danh" hoặc "công ty HD" đối với công ty hợp danh; được viết là "doanh nghiệp tư nhân", "DNTN" hoặc "doanh nghiệp TN" đối với công ty tư nhân;

- Tên riêng. Tên riêng được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng việt, các chữ F, J, Z, W, chữ số và ký hiệu.

+ Tên doanh nghiệp bắt buộc được gắn tại hội sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp. Tên doanh nghiệp cần được in hoặc viết bên trên các thủ tục giao dịch, hồ sơ tài liệu và ấn phẩm bởi công ty phát triển.

+ Căn cứ vào quy định tại Điều này và những Điều 39, 40 và 42 của Luật này, Cơ quan đăng ký kinh doanh có quyền từ chối ưng ý tên dự kiến đăng ký của doanh nghiệp.

Điều 39. Những điều cấm trong đặt tên công ty

- Đặt tên trùng hoặc tên gây nhầm lẫn với tên của thanh lap cong ty doanh nghiệp đang đăng ký được quy định tại Điều 42 của Luật này.

- Sử dụng tên cơ quan nhà nước, doanh nghiệp tranh bị nhân dân, tên của doanh nghiệp chính trị, doanh nghiệp chính trị – xã hội, công ty chính trị xã hội – nghề nghiệp, công ty xã hội, doanh nghiệp xã hội – nghề nghiệp để làm cho đầy đủ hoặc một phần tên riêng của đơn vị, trừ nếu với sự ưng ý của cơ quan, công ty hoặc tổ chức đó.

- Sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc.

Điều 40. Tên công ty bằng tiếng quốc tế và tên viết tắt của doanh nghiệp

- Tên công ty bằng tiếng nước ngoài là tên được dịch từ tên tiếng việt nam sang 1 trong các tiếng quốc tế hệ chữ La-tinh. khi dịch sang tiếng nước ngoài, tên riêng của công ty có thể giữ nguyên hoặc dịch theo nghĩa tương ứng sang tiếng quốc tế.

- Nếu công ty có tên bằng tiếng quốc tế, tên bởi tiếng nước ngoài của công ty chi nhánh, văn phòng đại diện, vị trí kinh doanh của công ty hoặc bên trên những hồ sơ đàm phán, giấy tờ tài liệu và ấn phẩm do công ty sản xuất.

- Tên viết tắt của công ty được viết tắt từ tên tiếng việt hoặc tên viết bằng tiếng quốc tế.

Điều 41. Tên chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh

- Tên chi nhánh, văn phòng đại diệng, vị trí kinh doanh bắt buộc được viết bằng những chữ cái trong bảng chữ cái tiếng việt nam, những chữ cái F, J, Z, W, chữ số và những ký hiệu.

- Tên chi nhánh, văn phòng đại diện bắt buộc có tên công ty kèm theo cụm từ "Chi nhánh" đối với chi nhánh, cụm từ "Văn phòng đại diện" đối với văn phòng đại diện.

- Tên chi nhánh, công sở đại diện, địa điểm buôn bán nên được viết hoặc gắn tại hội sở chi nhánh, văn phòng đại diện và vị trí kinh doanh. Tên chi nhánh, công sở đại diện được in hoặc viết với khổ chữ nhỏ hơn tên tiếng việt nam của doanh nghiệp bên trên các hồ sơ giao dịch, thủ tục tài liệu và ấn phẩm bởi chi nhánh, văn phòng đại diện sản xuất.

Điều 42. Tên trùng và tên gây nhầm lẫn.

- Tên trùng là tên tiếng việt của doanh nghiệp đề nghị đăng ký được viết hoàn toàn giống với tên tiếng việt của doanh nghiệp đã đăng ký.

- Những trường hợp sau đây xem là là tên gây nhầm lẫn với tên của doanh nghiệp đã đăng ký:

a) Tên tiếng việt của doanh nghiệp yêu cầu đăng ký được đọc giống như tên công ty đã đăng ký;

b) Tên viết tắt của doanh nghiệp yêu cầu đăng ký trùng với tên viết tắt của doanh nghiệp đã đăng ký;

c) Tên bởi tiếng nước ngoài của doanh nghiệpc đề xuất đăng ký trùng với tên bởi tiếng nước ngoài của công ty đã đăng ký;

d) Tên riêng của tổ chức yêu cầu đăng ký chỉ khác có tên riêng của công ty cộng dòng đã đăng ký bởi 1 số tự nhiên, số trật tự hoặc các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng việt và các chữ cái F, J, Z, W ngay sau tên riêng của công ty đó;

đ) Tên riêng của doanh nghiệp đề xuất đăng ký chỉ khác với tên riêng của doanh nghiệp cùng mẫu đã đăng ký bởi ký hiệu "&", ".", "+", "-", "_";

e) Tên riêng của doanh nghiệp đề xuất đăng ký chỉ khác có tên riêng của công ty cùng cái đã đăng ký bởi từ "tân" ngay trước hoặc "mới" ngay sau hoặc trước tên riêng của tổ chức đã đăng ký;

g) Tên riêng của công ty buộc phải đăng ký chỉ khác có tên riêng của doanh nghiệp cùng mẫu đang đăng ký bởi từ "miền Bắc", "miền Nam", "miền Trung", "miền Tây", "miền Đông" hoặc từ có ý nghĩa tương tự.

Những trường hợp điều khoản tại những điểm d, đ, e và g của khoản này không vận dụng đối với trường hợp doanh nghiệp con của công ty đang đăng ký.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét