Thủ tục thành lập Công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn là doanh nghiệp, trong đó: Thành viên có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng thành viên không vượt quá năm mươi; Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn cam kết góp vào doanh nghiệp.

Đặc điểm của công ty TNHH 2 thành viên
Thủ tục thành lập Công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Hồ sơ thành lập Công ty TNHH 2 thành viên trở lên bao gồm:

1.   Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh;

2.   Dự thảo Điều lệ Công ty (được người đại diện theo pháp luật, của các thành viên hoặc người đại diện theo uỷ quyền ký từng trang);


4.   Bản sao hợp lệ (bản sao có công chứng hoặc chứng thực của cơ quan cấp) một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân (Giấy chứng minh nhân dân còn hiệu lực hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực đối với công dân Việt Nam ở trong nước) đối với thành viên sáng lập là cá nhân.

5.   Bản sao: Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ tương đương khác, Điều lệ hoặc tài liệu tương đương khác. Bản sao hợp lệ (bản sao có công chứng hoặc chứng thực của cơ quan cấp) một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân (Giấy chứng minh nhân dân còn hiệu lực hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực đối với công dân Việt Nam ở trong nước) của người đại diện theo uỷ quyền và quyết định uỷ quyền tương ứng đối với thành viên sáng lập là pháp nhân.

6.   Các loại giấy tờ khác:

+   Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền (đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định).

+   Bản sao hợp lệ (bản sao có công chứng hoặc chứng thực của cơ quan cấp) chứng chỉ hành nghề của Giám đốc (Tổng giám đốc) và các cá nhân khác quy định tại Khoản 13 Điều 4 Luật Doanh nghiệp (đối với Công ty đăng ký kinh doanh ngành nghề mà theo quy định của pháp luật yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề).

Chi tiết xem tại : https://luatsuonline.vn/


Thay đổi đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp nhanh tại Hà Nội

Từ ngày 01/07/2015 Luật Doanh nghiệp 2014 bắt đầu có hiệu lực có rất nhiều vấn đề cần lưu ý khi doanh nghiệp thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh.


Khác biệt lớn nhất là khi doanh nghiệp thay đổi đăng ký kinh doanh sẽ được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới chỉ còn 4 nội dung bao gồm:

+ Tên doanh nghiệp;

+ Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp

+ Vốn điều lệ của doanh nghiệp

+ Thông tin người đại diện theo pháp luật (Đối với Công ty TNHH còn có thêm thông tin về thành viên công ty).

Khi thay đổi đăng ký kinh doanh đối với nội dung về ngành nghề đăng ký kinh doanh, thông tin cổ đông công ty cổ phần sẽ được ghi nhận tại Giấy xác nhận về việc thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp

Luật Bravolaw tư vấn toàn diện các vấn đề pháp lý phát sinh liên quan đến thủ tục đăng ký kinh doanh

– Thay đổi đăng ký kinh doanh do đổi tên của doanh nghiệp

– Thay đổi đăng ký kinh doanh do thay đổi người đại diện theo pháp luật

– Thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh

– Thay đổi đăng ký kinh doanh liên quan đến vốn điều lệ doanh nghiệp

– Thay đổi đăng ký kinh doanh do thành lập địa điểm kinh doanh

– Thay đổi đăng ký kinh doanh do thành viên, cổ đông công ty chuyển nhượng vốn

– Thay đổi đăng ký kinh doanh do thay đổi trụ sở chính của doanh nghiệp

– Tư vấn các vấn đề phát sinh sau thay đổi đăng ký kinh doanh

1. Hồ sơ, tài liệu mà khách hàng cần cung cấp để hoàn thiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh:

+ Danh mục nội dung cần thay đổi, bổ sung đăng ký kinh doanh;

+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản gốc);

+ Giấy CMND có chứng thực (nếu bổ sung thành viên hoặc thay đổi thông tin thành viên, thay đổi người đại diện theo pháp luật);

+ Chứng chỉ hành nghề có chứng thực (nếu bổ sung ngành nghề yêu cầu có chứng chỉ hành nghề, ví dụ: kinh doanh dược phẩm, thiết kế công trình xây dựng…)

+ Văn bản xác nhận vốn pháp định (nếu bổ sung ngành nghề yêu cầu có vốn pháp định).

+ Ngoài ra, đối với từng nội dung thay đổi sẽ có thêm các văn bản khác có liên quan;

2. Các công việc do Bravolaw thực hiện:

– Lập hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh;

– Tiến hành nộp hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư;

– Theo dõi tiến trình xử lý và thông báo kết quả hồ sơ đã nộp;

– Nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư;

– Tiến hành nộp hồ sơ đăng ký khắc dấu và liên hệ khắc dấu cho Doanh nghiệp tại Cơ quan Công an có thẩm quyền – (nếu việc thay đổi đăng ký kinh doanh dẫn đến thay đổi Dấu pháp nhân);

– Nhận giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu và Dấu

– Tiến hành thủ tục đăng ký Mã số Thuế cho Doanh nghiệp (nếu việc thay đổi đăng ký kinh doanh dẫn đến việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký Thuế);

3. Thời gian thực hiện và phí dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh:

Thời gian thực hiện dịch vụ: 02 ngày làm việc trở lên;
Mức phí dịch vụ: Từ 1 triệu đồng trở lên.

Chi tiết xem tại: https://luatsuonline.vn/ 

4 giai đoạn thành lập doanh nghiệp mới

Nhằm giúp ý tưởng kinh doanh của những bạn vươn lên là hiện thực và được thuận lợi trong xuyên suốt giai đoạn hoạt động, Bravolaw xin tư vấn hầu hết vấn đề liên quan đến mở công ty trách nghiệm hữu hạn và 2 thành viên. Tất cả khâu từ trước và sau thành lập

 4 giai đoạn thành lập doanh nghiệp mới - 1900.6296

Bước 1: Nộp hồ sơ đăng ký thành lập

Hồ sơ thành lập doanh nghiệp gồm:

– Đơn đăng ký kinh doanh lập theo mẫu ( địa chỉ trụ sở chính;tên doanh nghiệp ; ngành nghề kinh doanh; vốn điều lệ; địa chỉ của chi nhánh, văn phòng đại diện trường hợp có…)
– Điều lệ công ty (áp dụng đối với công ty TNHH và công ty cổ phần, công ty hợp danh).
– Danh sách thành viên đối với công ty TNHH có từ 02 thành viên trở lên, danh sách cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần, danh sách thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh, tên chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân.
>>>Xem thêm: Thành lập công ty tnhh 1 thành viên

Nhận hồ sơ và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

Phòng Đăng ký kinh doanh (ĐKKD) tiếp nhận hồ sơ, trao Giấy biên nhận hồ sơ và hẹn ngày trả lời hồ sơ. Trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ, Phòng ĐKKD kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và trả lời cho bạn về tính hợp lệ của hồ sơ và các nội dung cần bổ sung, sửa đổi.

Bổ sung, sửa đổi hồ sơ:Lưu

Trong trường hợp hồ sơ ko hợp lệ, bạn phải sửa đổi, bổ sung hồ sơ theo hướng dẫn của Phòng ĐKKD. Sau lúc hồ sơ hợp lệ, Phòng ĐKKD hẹn ngày để bạn (với tư phương pháp là người đại diện theo pháp luật của công ty) tới ký vào Giấy chứng nhận ĐKKD.

Nhận giấy chứng nhận ĐKKD:

Sau khi ký vào Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, thông thường bạn buộc phải đợi khoảng 7 ngày để Phòng ĐKKD đóng dấu vào bản gốc và trả Giấy chứng nhận ĐKKD cho bạn. tới đây coi như bạn đã thành lập xong doanh nghiệp của mình. 

Bước 2: Khắc dấu

Sau lúc được cấp Giấy chứng nhận ĐKKD, bạn đến cơ quan công an (Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội thuộc công an cấp tỉnh, quận để xin cấp phép khắc dấu và đăng ký lưu chiểu mẫu dấu. Hồ sơ khắc dấu gồm: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; chứng minh thư của người đến khắc dấu.
Trong thời hạn không quá 7 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan công an cấp Giấy phép khắc dấu và giới thiệu bạn tới cơ sở khắc dấu. Sau lúc có Giấy phép khắc dấu, bạn đến cơ sở làm dịch vụ khắc dấu để ký hợp đồng khắc dấu. Khắc song con dấu sẽ được chuyển về cơ quan công an chờ bạn tới nhận và đăng ký lưu chiểu mẫu dấu.

Bước 3: Đăng ký mã số thuế

Sau khi có con dấu, bạn đến Cục thuế cấp tỉnh xin mẫu hồ sơ đăng ký mã số thuế, lạm hồ sơ và nộp tại Cục thuế. Cục thuế có trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận mã số thuế trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ xin cấp mã số thuế.

Bước 4: Đăng ký mã số xuất nhập khẩu

Trong trường hợp bạn có đăng ký kinh doanh xuất nhập khẩu, bạn bắt buộc đăng ký mã số xuất nhập khẩu tại Cục Hải quan cấp tỉnh nơi doanh nghiệp có trụ sở chính. Hồ sơ đăng ký gồm các giấy tờ sau: Giấy chứng nhận đăng ký mã số thuế; Giấy chứng nhận ĐKKD; Tờ khai đăng ký mã số xuất nhập khẩu. (bản sao). Trong thời hạn tối đa 3 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan hải quan nhận đủ giấy tờ hợp lệ, bạn được cấp Giấy chứng nhận đăng ký mã số xuất nhập khẩu.

Để biết thêm mọi thủ tục quý khách có thể liên hệ trực tiếp theo số 1900 6296 để được chúng tôi tư vấn hoàn toàn miễn phí ! Cảm ơn bác bạn
Nguồn: http://luatsuonline.vn

Khám phá các bước thành lập công ty mới hiện nay

Những bước thành lập công ty theo quy định của pháp luật. (Nghị định 109/2004/NĐ-CP ngày 02/4/2004 của Chính phủ) trước khi thành lập một công ty, bạn cần phải lựa chọn cho công ty mình một mô hình phù hợp (thành lập công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh, doanh nghiệp tư nhân...) sau đây cá nhân, tổ chức muốn thành lập công ty phải thực hiện các bước thành lập công ty như sau:

các bước thành lập công ty

Bước 1: Bước chuẩn bị thành lập công ty

Trong các bước thành lập công ty, đây là bước chuẩn bị đầu tiên cho việc thành lập công ty. Trong bước này các cá nhân, tổ chức muốn thành lập công ty cần chuẩn bị những vấn đề sau:


  • Lựa chọn loại hình công ty phù hợp với mong muốn của chủ sở hữu công ty. Chủ sở hữu công ty phải hiểu rõ về các loại hình doanh nghiệp, ưu điểm và nhược điểm của từng loại hình công ty để có đánh giá toàn diện và đưa ra lựa chọn tối ưu.
  • Đặt tên cho công ty dự định thành lập, chủ sở hữu công ty nên chọn đặt tên công ty ngắn gọn, dễ nhớ, dễ phát âm, tên công ty không được trùng lặp với tên công ty đã thành lập trước đó. Tên công ty không được vi phạm đạo đức, thuần phong mỹ tục của dân tộc.
  • Xác định địa điểm đặt trụ sở chính của công ty, địa chỉ đặt trụ sở phải thuộc quyền sử dụng hợp pháp của công ty.
  • Xác định chức danh của người đại diện theo pháp luật của công ty. Chuẩn bị bản sao chứng thực chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật và các thành viên khác của công ty.
  • Xác định số vốn điều lệ đưa vào kinh doanh, xác định ngành nghề kinh doanh chính và các ngành nghề kinh doanh khác của công ty.

Ngoài ra, khi thành lập công ty có ngành nghề kinh doanh có điều kiện theo quy định của pháp luật thì công ty cần phải đáp ứng những điều kiện đó trong bước thành lập công ty này.

Bước 2: Soạn thảo và nộp hồ sơ thành lập công ty


  • Ở bước thành lập công ty này, công ty cần soạn thảo những hồ sơ phù hợp với từng loại hình công ty đã lựa chọn theo quy định của pháp luật. Thông thường, hồ sơ thành lập công ty bao gồm: Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp, dự thảo điều lệ công ty, danh sách thành viên, các giấy tờ liên quan đến chủ sở hữu công ty và các thành viên công ty như: bản sao chứng minh nhân dân/ hộ chiếu, bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nếu chủ sở hữu công ty là tổ chức, các giấy tờ khác liên quan đến ngành nghề có điều kiện, giấy ủy quyền, giấy giới thiệu(nếu có).
  • Sau khi hoàn thiện xong hồ sơ, cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Sau 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ công ty sẽ được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Bước 3: Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp

Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, công ty phải thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp theo trình tự, thủ tục và phải trả phí theo quy định. Nội dung công bố bao gồm các nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và các thông tin sau đây:

– Ngành, nghề kinh doanh;

– Danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần.

Thời hạn công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp

Trong vòng 30 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp doanh nghiệp phải thực hiện công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

Bước 4: Khắc dấu và thông báo về mẫu dấu của công ty


  • Sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, công ty liên hệ với cơ quan khắc dấu để khắc dấu cho doanh nghiệp. Công ty có quyền quyết định về hình thức, số lượng và nội dung con dấu của công ty.
  • Trước khi sử dụng con dấu, công ty phải thực hiện gửi thông báo về mẫu dấu của doanh nghiệp đến cơ quan có thẩm quyền. Sau khi nhận thông báo về mẫu con dấu, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận cho doanh nghiệp, thực hiện đăng tải thông báo của doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và cấp Thông báo về việc đăng tải thông tin về mẫu con dấu của doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện cho doanh nghiệp.
  • Thông báo mẫu dấu công ty

Bước 5: Thủ tục sau thành lập doanh nghiệp

Sau khi thực hiện xong các bước thành lập doanh nghiệp như trên, công ty mới thành lập thực hiện các thủ tục thuế ban đầu tới cơ quan quản lý thuế của công ty. Công ty cần nộp các hồ sơ như: nộp thông báo áp dụng tính thuế, nộp tờ khai thuế môn bài, đăng ký kê khai thuế qua mạng điện tử thông qua dịch vụ chữ ký số, làm thủ tục mua, đặt in, thông báo phát hành hóa đơn đặt in của doanh nghiệp.

Tham khảo thêm:

Tư vấn thủ tục thành lập công ty TNHH 2 thành viên

Bravolaw tư vấn miễn phí các thủ tục thành lập doanh nghiệp cho khách hàng, các thủ điểm cần lưu ý khi thành lập như tên công ty, trụ sở, người đứng đầu, số vốn ,các hoạt động cần thiết trước thành lập để quý khách hàng không bị lúng túng. Sử dụng dịch vụ thành lập công ty của Bravolaw, chúng tôi cam kết mang đến cho khách hàng chất lượng dịch vụ hài lòng nhất, chi phí tiết kiệm nhất và thời gian nhanh nhất.

Thành lập công ty TNHH 2 thành viên trở lên - 1900.6296

I. Hồ sơ thành lập công ty tnhh 2 thành viên bao gồm:

1. Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh công ty TNHH 2 thành viên trở lên (theo mẫu).  
2. Bảng kê khai thông tin đăng ký thuế.
3. Danh sách thành viên (theo mẫu).
4. Dự thảo Điều lệ công ty TNHH 2 thành viên trở lên có đầy đủ chữ ký của người đại diện theo pháp luật, của các thành viên hoặc người đại diện theo ủy quyền.
5. Bản sao hợp lệ CMND (hoặc Hộ chiếu, hoặc thẻ thường trú) các thành viên, người đại diện theo pháp luật.
6. Văn bản xác nhận vốn pháp định của tổ chức có thẩm quyền đối với các ngành nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định. Biên bản họp Hội đồng thành viên sáng lập.
7. Chứng chỉ hành nghề, bằng cấp đối với các ngành nghề mà theo quy định của pháp luật phải có.

II. Làm thủ tục thành lập công ty tnhh 2 thành viên trở lên tại Bravolaw

Khách hàng làm thủ tục thành lập công ty TNHH 2 thành viên tại Bravolaw cần cung cấp cho Bravolaw một số tài liệu sau:
1. CMTND bản sao công chứng của các thành viên sáng lập;
2. Thông tin về ngành nghề chính;
3. Chứng chỉ bản sao công chứng nếu ngành nghề có điều kiện;
4. Giấy ủy quyền cho công ty Bravolaw;

III. Soạn hồ sơ thành lập công ty tnhh 2 thành viên

Sau khi ký hợp đồng dịch vụ, Bravolaw tiến hành soạn thảo các văn bản sau:
-  Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh
-  Soạn thảo Điều lệ Công ty
-  Soạn thảo danh sách sáng lập viên
-  Giấy ủy quyền
-  Quyết định bổ nhiệm Giám đốc
-  Quyết định bổ nhiệm Kế toán trưởng

IV. Dịch vụ hậu mãi

Ngoài ra, làm thủ tục thành lập công ty TNHH 2 thành viên tại Bravolaw khách hàng còn được hưởng một số dịch vụ hậu mãi như:
-  Cung cấp bộ hồ sơ nội bộ công ty miễn phí;
-  Tư vấn soạn thảo nội quy quy chế công ty;
-  Cung cấp hồ sơ và tư vấn miễn phí 1 năm;
-  Giảm giá 10% khi quý doanh nghiệp sử dụng dịch vụ lần tiếp theo;
-  Tư vấn miễn phí về tra cứu nhãn hiệu;
-  Tư vấn đăng ký bảo hộ thương hiệu;
-  Tư vấn thiết kế logo, bộ nhận diện thương hiệu với chi phí hỗ trợ thấp nhất;thủ tục thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại việt nam thủ tục thành lập chi nhánh công ty nước ngoài tại việt nam

Dịch vụ thành lập công ty tại Hưng Yên trọn gói giá rẻ

Thành lập công ty tại Hưng Yên là thủ tục pháp lý đầu tiên để thương nhân muốn kinh doanh với tư cách pháp nhân trên địa bàn tỉnh Hưng Yên phải thực hiện. Hãy để Bravolaw chia sẻ công việc cùng bạn, đến với chúng tôi bạn sẽ được tư vấn miễn phí và được hỗ trợ hoàn tất các thủ tục thành lập công ty tại Hưng Yên nhanh nhất. Hay gặp bất cứ khó khăn nào trong việc thành lập công ty trên các tỉnh thành trong cả nước, hãy liên hệ với Bravolaw để được hỗ trợ tốt nhất. Tư vấn miến phí 24/7 qua tổng đài 1900.6296

thành lập công ty tại hưng yên
Thành lập công ty Tại Hưng Yên - 1900.6296

I. Tư vấn tiền thành lập công ty

- Tư vấn Mô hình và Cơ cấu tổ chức doanh nghiệp;
- Tư vấn Phương thức hoạt động và điều hành;
- Tư vấn pháp lý về Mối quan hệ giữa các chức danh quản lý;
- Tư vấn Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông;
- Tư vấn Tỷ lệ và phương thức góp vốn;
- Tư vấn Phương án chia lợi nhuận và xử lý nghĩa vụ phát sinh;
- Tư vấn Các nội dung khác có liên quan.

II. Hồ sơ thành lập công ty tại Hưng Yên gồm:

-  Đơn đề nghị đăng ký kinh doanh;
-  Danh sách thành viên (áp dụng đối với thành lập công ty TNHH, công ty hợp danh)/ danh sách cổ đông (áp dụng với công ty cổ phần);
-  Dự thảo điều lệ công ty;
-  Bản sao CMND hoặc các giấy tờ chứng thực nhân thân khác của các thành viên (công ty TNHH, công ty hợp danh)/ của cổ đông (công ty cổ phần);
-  Bản sao giấy phép hành nghề (đối với ngành nghề kinh doanh cần thẻ hành nghề);
-  Bản xác nhận vốn pháp định của ngân hàng (đối với ngành nghề pháp luật quy định cần vốn pháp định);
-  Các tài liệu, giấy tờ có liên quan khác (VNS tư vấn cụ thể tùy trường hợp mỗi công ty).

>>>>> Xem thêm: Dịch vụ thành lập công ty giá rẻ trọn gói

III. Các bước tiến thành thành lập công ty tại Hưng yên của Bravolaw

1. Kiểm tra, đánh giá tính pháp lý của các yêu cầu tư vấn và các giấy tờ của khách hàng:

- Trên cơ sở các yêu cầu và tài liệu khách hàng cung cấp các luật sư của chúng tôi sẽ  phân tích, đánh giá tính hợp pháp, sự phù hợp với yêu cầu thực hiện công việc;
- Trong trường hợp khách hàng cần luật sư tham gia đàm phán, gặp mặt trao đổi với đối tác của khách hàng trong việc Thành lập công ty tại Hưng Yên, chúng tôi sẽ sắp xếp, đảm bảo sự tham gia theo đúng yêu cầu;
- Chúng tôi đại diện cho khách hàng dịch thuật, công chứng các giấy tờ có liên quan.

2. Bravolaw sẽ đại diện hoàn tất các thủ tục Thành lập công ty tại Hưng Yên cho khách hàng, cụ thể:

- Sau khi ký hợp đồng dịch vụ, Chúng tôi sẽ tiến hành soạn hồ sơ;
- Nộp Hồ sơ Thành lập công ty tại Hưng Yên cho khách hàng;
- Theo dõi hồ sơ và trả lời của Sở KH-ĐT, thông báo kết quả hồ sơ đã nộp cho quý khách;
- Đại diện nhận kết quả là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại sở KH-ĐT cho khách hàng;
- Tiến hành thủ tục khắc con dấu cho Doanh nghiệp;
- Tiến hành thủ tục đăng ký Mã số Thuế và Mã số Hải quan cho Doanh nghiệp.

IV. Dịch vụ hậu mãi

- Tư vấn miễn phí về tra cứu nhãn hiệu;
- Tư vấn đăng ký bảo hộ thương hiệu;
- Tư vấn thiết kế logo, bộ nhận diện thương hiệu với chi phí hỗ trợ thấp nhất;
- Cung cấp tên miền và hosting áp dụng với giá đại lý tại Việt Nam;

Bí quyết làm nhanh thủ tục thành lập Công Ty liên doanh

Công Ty liên kết kinh doanh được hiểu là 1 loại hình bắt tay hợp tác giữa chủ đầu tư dự án trong nước và quốc tế với nhau để cùng nhau thực thi dự án. Theo biểu cam kết ràng buộc về WTO, đối với một số ngành nghề buôn bán, Nước Nhà chỉ cho phép thành lập Doanh Nghiệp liên doanh mà quán triệt phép chủ đầu tư quốc tế thành lập và hoạt động Doanh Nghiệp 100% vốn thế giới. Chúng tôi với bề dày kinh nghiệm tay nghề trong lĩnh vực tư vấn đầu tư nước ngoài, BRAVOLAW xin được ra mắt Thương Mại Dịch Vụ thành lập Công Ty liên doanh nước ngoài để người mua cũng như các ai chăm sóc xem thêm.

Thủ tục thành lập Doanh Nghiệp liên doanh

Theo quy định của Luật góp vốn đầu tư 2014, Công Ty liên doanh chuyển động theo Giấy chứng nhận đăng ký Doanh Nghiệp & giấy chứng nhận ĐK đầu tư, hai giấy này không hề đồng thời là 1 như lúc trước đây.

Để thành lập Công Ty liên doanh CĐT cần triển khai các giấy tờ thủ tục Thành lập và hoạt động Công Ty liên kết kinh doanh, giấy tờ thủ tục chi tiết cụ thể như sau:

thực hiện thủ tục xin cấp giấy ghi nhận đăng ký đầu tư. giấy tờ thủ tục này được tiến hành như sau:
Đối với những dự án đầu tư thuộc diện quyết định chính sách góp vốn đầu tư thì: sau năm ngày thao tác làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp cơ quan đăng ký đầu tư cấp chứng từ ghi nhận đăng ký góp vốn đầu tư cho CĐT kể từ ngày nhận được văn bản đưa ra quyết định chủ trương góp vốn đầu tư.

riêng với dự án đầu tư không thuộc diện quyết định chính sách đầu tư:

a) chủ đầu tư của dự án nộp hồ sơ đầy đủ sách vở và giấy tờ theo quy chế cho cơ quan ĐK đầu tư;
b) Sau mười lăm ngày thao tác kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ, cơ quan đăng ký góp vốn đầu tư cấp thủ tục ghi nhận ĐK đầu tư; đối với các trường hợp lắc đầu hồ sơ phải thông tin bằng văn bản cho chủ đầu tư và nêu rõ nguyên nhân từ chối hồ sơ.
đăng ký Thành lập và hoạt động Công Ty liên kết kinh doanh
Biên bản về sự việc họp những thành viên của Công Ty trước khi thành lập;
Giấy kiến nghị đăng ký thành lập Doanh Nghiệp liên doanh;
Điều lệ Công Ty liên kết kinh doanh sẽ thành lập;
danh sách thành viên sáng lập của Doanh Nghiệp liên doanh;
Giấy chuyển nhượng đối với trường hợp chủ đầu tư dự án là tổ chức;
Biên bản họp về sự việc góp vốn thành lập của các thành viên sáng lập;
giấy tờ thủ tục ĐK con dấu Doanh Nghiệp
Công Ty tiến hành đăng ký mẫu dấu Doanh Nghiệp tại cơ quan đăng ký buôn bán theo quy định. Trong ba ngày làm việc, cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ tiến hành đăng ký mẫu dấu trên công thông tin vương quốc về đăng ký Công Ty.

Mọi thắc mắc liên quan đến thủ tục thành lập và hoạt động Doanh Nghiệp liên doanh, quý khách phấn kích liên hệ liên đới với Doanh Nghiệp BRAVOLAW theo địa chỉ:

Hướng dẫn làm hồ sơ thành lập Công Ty tại Hải Dương

thủ tục Thanh lap cong ty tại Hai Duong trong quy trình kinh tế tài chính mở cửa hiện nay đang được đơn giản hóa rất đông. Đây là một trong những trung tâm kinh tế của vùng. vì thế nhu yếu mở Doanh Nghiệp tại Thành Phố Hải Dương của các chủ Công Ty là không nhỏ. với việc xúc tiến chế độ một cửa sẽ tinh giảm thời khắc làm giấy tờ thủ tục cấp giấy phép buôn bán cho các Công Ty.


Thủ tục, giấy tờ thành lập Công Ty tại Hải Dương

thủ tục thanh lap cong ty Hiện giờ gồm:

- Công Ty TNHH MTV & Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 2 thành viên trở lên,
- Ra đời Công Ty CP, thành lập và hoạt động Công Ty tư nhân
- Ra đời chi nhánh, văn phòng đại diện, địa danh kinh doanh
- đổi khác đăng ký kinh doanh

Hồ sơ Ra đời Công Ty tại Thành Phố Hải Dương gồm:

- Giấy đề xuất ĐK ra đời Doanh Nghiệp
- Bản list cá thể Doanh Nghiệp ;
- Bản sao Giấy CMND của cá nhân hoặc giấy xác thực cá thể của người thay mặt đại diện theo chuyển nhượng điều khoản ;
- Bản dự thảo điều lệ Doanh Nghiệp ;
- Văn bản chứng thực khoản đầu tư pháp định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền ở đây là theo thủ tục ra đời Công Ty tại Hải Phòng;
- Bản sao chứng chỉ hành nghề của Giám đốc hoặc kẻ đầu tàu Doanh Nghiệp ; Hồ sơ sau khi được hoàn thành cần chuyển lên Phòng ĐK buôn bán, chờ xét duyệt và trả kết quả khi hồ sơ đủ điều kiện kèm theo .

quyền lợi khi support Thành lập Doanh Nghiệp Thành Phố Hải Dương tại BRAVOLAW

Chúng tôi sẽ support hiên nhà pháp lý cho người tiêu dùng trước lúc thành lập Doanh Nghiệp : support cơ cấu tổ chức Doanh Nghiệp, cách thức chuyển động, vốn điều lệ…;
ngoài ra chúng tôi sẽ kiểm tra, thẩm định tính pháp luật của những nhu yếu hỗ trợ tư vấn & những sách vở của người tiêu dùng
Trên cơ sở những yêu cầu và dữ liệu người mua cung cấp các luật sư của chúng tôi sẽ nghiên cứu, đánh giá tính hợp pháp, sự hợp với nhu yếu thực thi công việc;

Trong trường hợp người tiêu dùng cần luật sư tham dự đàm phán, gặp mặt trao đổi với công ty đối tác của người tiêu dùng trong công việc thành lập Công Ty chúng tôi sẽ sắp xếp, đảm bảo sự tham dự theo đúng yêu cầu.

Doanh Nghiệp BRAVOLAW là một trong những đơn vị chức năng chuyên hỗ trợ tư vấn những giấy tờ thủ tục giấy tờ liên quan tới thành lập Doanh Nghiệp tại Hải Dương và trên toàn nước đáng tin cậy và chất lượng. Với đội ngũ Chuyên Viên am hiểu về các giấy tờ thủ tục Công Ty sẽ khiến hài lòng người tiêu dùng.
ngoài ra, chúng tôi còn hỗ trợ tư vấn và đáp ứng Dịch Vụ Thương Mại kế toán thuế, làm báo cáo kinh tế tài chính, kế toán trọn gói, làm bảo hiểm,... cho mọi mô hình Công Ty trên toàn quốc

Hướng dẫn quy khách thành l��p công ty cổ phần

BRAVOLAW hướng dẫn quý khách thủ tục, Dịch vụ thành lập Công Ty cổ phần năm 2017 tại TP.Hà Nội, Thành Phố Hồ Chí Minh thông qua đó giúp người tiêu dùng tiết kiệm ngân sách thời điểm & giá thành ngay từ bước đầu khời nghiệp kinh doanh của mình từ khi làm giấy phép buôn bán . Mọi giấy tờ thủ tục từ khi chuẩn bị hồ sơ đến khi có kết quả & Chi phí Ra đời Doanh Nghiệp cổ phần được luật sư của chúng tôi hỗ trợ tư vấn cụ thể như sau :

Doanh Nghiệp CP được Thành lập bởi tối thiểu ba tổ chức, cá nhân cùng nhau đầu tư góp vốn. Khác với mô hình Doanh Nghiệp Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên hay Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 2 thành viên trở lên, vốn của Doanh Nghiệp CP được tạo thành đa số gọi bằng cổ phần.Trong Doanh Nghiệp cổ phần, số vốn điều lệ của Công Ty được chia nhỏ thành những phần bằng nhau gọi là cổ phần. những cá thể hay tổ chức triển khai sở hữu CP được gọi bằng cổ đông.

1 . BRAVOLAW support không tính phí trước khi thành lập và hoạt động Công Ty cổ phần :

hỗ trợ tư vấn về cách đặt tên Công Ty (tra cứu tên Công Ty miễn phí)
support về Địa Chỉ đại bản doanh Công Ty (Lưu ý: không đặt trụ sở Công Ty ở những căn nhà căn hộ chung cư & khu tập thể)
hỗ trợ tư vấn về ngành nghề buôn bán của Công Ty ( lĩnh vực có điều kiện và phương hướng để buôn bán lĩnh vực đó )
hỗ trợ tư vấn về vốn điều lệ của Công Ty (Sao cho phù hợp với nghành nghề & điều kiện hoạt động của Doanh Nghiệp )
support về tổ chức cơ cấu góp vốn của Công Ty
quy định về thuế với Doanh Nghiệp mới Thành lập & trong quá trình chuyển động

2 . công dụng gói dịch vụ thanh lap cong ty CP tại BRAVOLAW năm 2017:

Giấy chứng nhận ĐK kinh doanh (đồng thời là giấy chứng nhận đăng ký thuế, Mã số XNK )
Giấy ghi nhận mẫu dấu được đăng lên cổng thông báo Doanh Nghiệp quốc gia bắt đầu từ 7/2015
Dấu tròn Công Ty (01 dấu ) - rất có thể khắc thêm dấu Công Ty theo luật Công Ty mới , Doanh Nghiệp có nhu cầu khắc thêm dấu làm thủ tục trực tiếp tại BRAVOLAW
Điều lệ, hồ sơ nội bộ Công Ty
Đăng bố cáo thông tin Doanh Nghiệp, mẫu dấu Công Ty trên cổng thông tin điện tử vương quốc

3 . Hồ sơ ra đời Công Ty gồm :
chỉ cần chứng CMND hoặc hộ chiếu của cá thể đầu tư góp vốn
( CMND hoặc hộ chiếu thành viên góp vốn )
- về hướng BRAVOLAW chúng tôi sẽ soạn thảo hồ sơ pháp luật và sẵn sàng sách vở và giấy tờ rất cần thiết theo thông tin người tiêu dùng đã đáp ứng về tên Công Ty, đại bản doanh, nghành, thành viên, vốn điều lệ Công Ty để tiến hành giấy tờ thủ tục xin cấp thủ tục phép DKKD cty cổ phần.
- Hồ sơ soạn thảo gồm nội dung sau:
Soạn thảo điều lệ Công Ty CP
danh sách thành viên tham dự góp cổ phần trong Công Ty
quyết định bổ nhiệm
hợp đồng ủy quyền
Hồ sơ đăng bố cáo thông tin Doanh Nghiệp và mẫu dấu Doanh Nghiệp
4 . Lệ phí Dịch Vụ Thương Mại Ra đời Công Ty CP : 1.500.000 Việt Nam Đồng ( đã gồm lệ phí nhà nước và phí Dịch Vụ Thương Mại )
Lưu ý: Với tình huống khách hàng quý người mua có nhu yếu hỗ trợ những nội dung tương đối đầy đủ hơn như thủ tục về thuế, Hóa đơn VAT, Chữ ký số, TK ngân hàng nhà nước.. rất có thể tìm hiểu thêm chi tiết cụ thể các nhóm dịch vụ mở Công Ty BRAVOLAW cung ứng tới người tiêu dùng tại chỗ này !
5 . Thương Mại Dịch Vụ hậu mãi:
hướng dẫn kê khai thuế mỗi tháng, Quý, Quyết toán thuế năm.
không tính tiền kê khai thuế trong tháng đầu sau ra đời
tư vấn và hỗ trợ mua gói chữ ký số và in hóa đơn Thuế Hóa Đơn Đỏ giá tốt.
phân phối HĐ & mẫu văn bản không tính phí một năm sau khi ra đời.

Hướng dẫn doanh nghiệp thành lập công ty tại Hà Nội

BRAVOLAW, với mục đích giúp doanh nhân khởi sự kinh doanh nhanh lẹ & thuận lợi. Thương Mại Dịch Vụ hỗ trợ tư vấn Thành lập Công Ty tại Hà Nội: Doanh Nghiệp CP, Doanh Nghiệp TNHH, Công Ty TNHH Tư Nhân Công Ty ...của chúng tôi được xúc tiến như sau:

1. support trước thành lập và hoạt động doanh nghiệp:

BRAVOLAW hỗ trợ tư vấn cho người tiêu dùng chọn lựa những vấn đề sau:

- chọn lựa mô hình Doanh Nghiệp (Công ty CP, Công Ty TNHH, Doanh Nghiệp hợp danh, Doanh Nghiệp TNHH Tư Nhân,…) và những quy chế của lao lý đối với từng mô hình doanh nghiệp;

- Về tên doanh nghiệp: (Lựa chọn và tra cứu tên doanh nghiệp);

- Ngành nghề kinh doanh (phù phù hợp với quy định của pháp luật);

- support về thành viên/cổ đông sáng lập (phù phù hợp với quy định của pháp luật);

- Vốn điều lệ/vốn pháp định (phù hợp với từng ngành nghề kinh doanh và mô hình doanh nghiệp);

- hỗ trợ tư vấn các vấn đề tương quan đến nội bộ Doanh Nghiệp (Mô hình & cơ cấu, cách thức chuyển động và quản lý và điều hành, quan hệ giữa những chức danh cai trị, quyền và nghĩa vụ của rất nhiều thành viên/cổ đông, tỷ lệ & cách thức góp vốn, những nội dung khác có liên quan).

- hoàn thành hồ sơ Thành lập và hoạt động Công Ty bao gồm: support & hoàn thịên Biên bản về việc họp những sáng lập viên trước lúc Ra đời Công Ty, Giấy ý kiến đề nghị ĐK buôn bán thành lập Doanh Nghiệp, Soạn thảo danh sách thành viên/danh sách cổ đông, Giấy chuyển nhượng ủy quyền thành lập và hoạt động Công Ty, những sách vở khác có tương quan.

2. triển khai các việc làm theo uỷ quyền:
Doanh Nghiệp luật BRAVOLAW sẽ thực hiện việc làm theo sự chuyển nhượng của khách hàng tại những đơn vị Chính phủ có thẩm quyền để đăng ký Ra đời Doanh Nghiệp theo nhu yếu. Nội dung việc làm thực hiện cụ thể:

- thay mặt đại diện cho khách hàng nộp, rút, nhận hồ sơ ĐK buôn bán tại Phòng đăng ký kinh doanh;

- Theo dõi quy trình tiến độ xử lý và thông báo kết qủa hồ sơ đã nộp;

- Nhận Giấy ghi nhận đăng ký buôn bán (Nhân viên của BRAVOLAW sẽ cùng chủ Công Ty xuất hiện tại Phòng ĐKKD để tiến hành việc làm trên);

- thực hiện giấy tờ thủ tục nộp hồ sơ ĐK khắc dấu & liên hệ khắc dấu cho Doanh Nghiệp tại Cơ quan có thẩm quyền;

- Nhận Giấy ghi nhận mẫu dấu và Dấu Công Ty (Nhân viên của Công Ty luật BRAVOLAW sẽ cùng chủ Doanh Nghiệp xuất hiện tại Phòng ĐKKD để tiến hành việc làm trên);

- xúc tiến giấy tờ thủ tục đăng ký mã số thuế & tính năng xuất nhập khẩu cho Công Ty.

3. support sau thành lập Công Ty:
Doanh Nghiệp luật BRAVOLAW sẽ hỗ trợ và tư vấn về những vấn đề:

- support khởi nghiệp (Các việc làm cần làm của 1 Doanh Nghiệp mới, bước đầu thành lập thương hiệu thống nhất…);

- cung ứng văn bản pháp luật theo yêu cầu (qua email);

- Soạn thảo hồ sơ nội bộ của Doanh Nghiệp, gồm: Điều lệ, Biên bản góp vốn ra đời Công Ty, bầu quản trị, cử người đại diện theo luật pháp, quyết định bổ nhiệm GĐ, ra quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng, chứng nhận sở hữu cổ phần, Sổ cổ đông, thông tin lập sổ cổ đông…;

- hướng dẫn và hỗ trợ những yếu tố liên quan đến Thuế và Kế toán trong thời gian đầu sau Thành lập

Sự cần thiết của dịch vụ thành lập Công Ty giá rẻ

Với Dịch vụ Thành lập Công Ty giá rẻ của BRAVOLAW, bạn không nhất thiết phải lo ngại về những giấy tờ thủ tục pháp luật tương quan tới sự việc thành lập và hoạt động Công Ty nữa. Chúng tôi có các chuyên gia, luật sư tay nghề cao và am hiểu thâm thúy luật Công Ty nên chẳng có nguyên do gì để người mua không hài lòng. Chất lượng & uy tín của Thương Mại Dịch Vụ Thành lập Công Ty của BRAVOLAW được khẳng định chắc chắn bởi hàng trăm ngàn khách hàng suốt trong quãng những năm vừa qua.

Chúng tôi sẽ giúp đỡ bạn soạn thảo bộ hồ sơ không thiếu thốn và thay mặt bạn hoàn tất tổng thể toàn bộ thủ tục ra đời Công Ty với cơ quan nhà nước. Bạn trọn vẹn không cần bận tâm lắng bất kỳ thủ tục nào, cũng không cần mất thời gian để tìm hiểu. Để tiện nghi cho người tiêu dùng, chúng tôi cung cấp dịch vụ mà chúng ta đang đề cập trên khắp toàn nước nên dù bạn ở đâu chúng mình cũng chuẩn bị sẵn sàng hỗ trợ, tư vấn cho bạn trọn vẹn miễn phí. Mời bạn xem thông báo chúng tôi hướng dẫn thành lập một Công Ty để hiểu được bạn cần chuẩn bị những gì trước lúc Ra đời.


Dịch vụ thành lập Doanh Nghiệp

khi dùng Thương Mại & Dịch Vụ Ra đời Công Ty của BRAVOLAW, hành khách sẽ được hưởng những quyền lợi & khuyễn mãi thêm tiêu biểu không dễ tìm ở một đơn vị luật khác. bên cạnh những quyền hạn bắt buộc như được hỗ trợ tư vấn chi tiết trước lúc Thành lập Công Ty, được hỗ trợ soạn thảo hồ sơ và tiến hành những thủ tục thành lập và hoạt động tại cơ quan Chính phủ thì chúng tôi còn hỗ trợ tư vấn, hỗ trợ không tính phí về các vấn đề kế toán, thuế sau trong 02 năm cho Doanh Nghiệp bạn kể từ lúc Thành lập và hoạt động – cùng theo đó chúng tôi luôn chuẩn bị bảo trợ về mặt pháp lý toàn bộ nghành nghề buổi giao lưu của Công Ty.

hỗ trợ tư vấn trước lúc thành lập Doanh Nghiệp

tư vấn chọn lựa loại hình Doanh Nghiệp hợp với quy mô và lĩnh vực buôn bán của Doanh Nghiệp bạn;
tư vấn về phong thái đặt tên cho Công Ty, chọn lựa tên Công Ty làm sao cho ấn tượng & dễ nhớ, hợp với định hướng kinh doanh;
hỗ trợ tư vấn chọn Địa chỉ cửa hàng đại bản doanh chính của Công Ty (không phải là nhà ở & không cần chứng tỏ quyền sử dụng);
tư vấn về vốn điều lệ và vốn pháp định;
support lựa chọn ngành nghề buôn bán hợp với nghành nghề dịch vụ và định hướng nâng tầm phát triển sau này của công ty;
hỗ trợ tư vấn chọn lựa thành viên sáng lập & người thay mặt đại diện theo điều khoản của Công Ty theo quy chế của điều khoản hiện hành;
tư vấn, hướng dẫn chuẩn bị các sách vở, tài liệu rất cần thiết để lập hồ sơ thành lập và hoạt động công ty;
tư vấn về các giấy tờ thủ tục Thành lập công ty;

thực thi giấy tờ thủ tục thành lập và hoạt động Công Ty

Chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn chuẩn bị sẵn sàng các giấy tờ, tài liệu cần để xây dựng hồ sơ không hề thiếu theo như đúng quy chế của luật Doanh Nghiệp và xúc tiến làm các thủ tục để đăng ký ra đời Doanh Nghiệp cho hành khách tại cơ quan nhà nước:

Chúng tôi đại diện cho người tiêu dùng làm thủ tục xin cấp thủ tục chứng nhận ĐK buôn bán tại Phòng đăng ký kinh doanh;
thực hiện giấy tờ thủ tục xin giấy phép khắc dấu để khắc dấu tròn Doanh Nghiệp và đăng ký mẫu dấu tại cơ quan công an;
triển khai đăng thông báo bố cáo Thành lập doanh nghiệp;

support sau khi Công Ty đã ra đời

support, hỗ trợ không tính tiền cho Công Ty của bạn trong năm 02 năm kể từ khi thành lập:
tư vấn, tương hỗ kê khai thuế, mua chữ ký số & đăng ký nộp thuế qua mạng internet;
tư vấn thành lập bộ nhận diện nhãn hiệu, ĐK thương hiệu, nhãn hiệu, logo cho công ty;
tư vấn về các yếu tố pháp luật khác liên quan đến hoạt động vui chơi của công ty;
cung cấp các dữ liệu, mẫu văn bản, nghị định, quy chế,… theo yêu cầu;

xây dựng hồ sơ nội bộ của Doanh Nghiệp, bao gồm:

Điều lệ hoạt động của công ty;
Biên bản thỏa thuận đầu tư góp vốn và chứng nhận sở hữu tỷ lệ vốn góp khi Thành lập công ty;
ra quyết định bầu ra quản trị HDQT và người thay mặt đại diện theo pháp luật;
ra quyết định chỉ định chức danh TGĐ và GĐ của công ty;
đưa ra quyết định chỉ định kế toán trưởng (nếu có);
Sổ & thông tin lập sổ cổ đông/thành viên…

thời khắc hoàn thành công việc

bình thường thì chỉ trong 03 ngày làm việc là chúng tôi rất có thể giúp du khách hoàn công, mặc dù vậy cũng có những trường hợp nảy sinh ngoài ý muốn chẳng hạn như hồ sơ không hợp lệ phải căn chỉnh hoặc bổ sung, ngày nộp hồ sơ cuối tuần (thứ 7, chủ nhật),… thì việc làm sẽ chậm hơn đối với Dự kiến một ít. tuy nhiên, tùy vào đặc thù của vấn đề & mong muốn từ phía người tiêu dùng, chúng tôi có thể giúp du khách xử lý việc làm nhanh hơn, Thành lập Công Ty nhanh nhất.

Phí Thương Mại Dịch Vụ bao gồm:

Phí Chính phủ (các khoản phí theo quy chế của lao lý, Chi tiêu khắc con dấu Doanh Nghiệp và đăng bố cao doanh nghiệp)
Phí luật sư hỗ trợ tư vấn & thực hiện thành lập và hoạt động Doanh Nghiệp cho hành khách
Luật BRAVOLAW khẳng định cung cấp Dịch vụ đáng tin cậy nhất với giá hài hòa nhất, du khách rất có thể yên tâm khi sử dụng Dịch Vụ Thương Mại của chúng tôi. Liên hệ ngay 1900.6296 để được tư vấn miễn phí!

Bravolaw cung cấp gói dịch vụ thành lập công ty trọn gói tại hà nội

các việc làm nên khiến trước & sau ra đời Doanh Nghiệp giúp hành khách cụ thể chi tiết như sau!
một. trước khi Ra đời Doanh Nghiệp, thanh lap cong ty tron goi bạn sẽ được hỗ trợ tư vấn không tính tiền những yếu tố sau:

• support về vốn góp vốn đầu tư ban đầu;

• tổ chức cơ cấu thành viên/ cổ đông công ty;

• hỗ trợ tư vấn cách đặt tên Công Ty hợp với nhu cầu và nhu cầu của vận động kinh doanh & xúc tiến tra cứu tên doanh nghiệp;

• hỗ trợ tư vấn về ĐK ngành nghề đăng ký kinh doanh (lựa tìm, sắp xếp ngành nghề & ý định ngành nghề buôn bán tiếp đây, các điều kiện trước, các điều kiện kèm theo sau riêng với ngành nghề ĐK kinh doanh);

• tư vấn những yếu tố về thuế riêng với Công Ty lúc thành lập

• hỗ trợ tư vấn mở văn phòng đại diện, thành lập và hoạt động chi nhánh, cửa hàng buôn bán trường hợp có;

• hỗ trợ tư vấn bảo hộ nhãn hiệu, ĐK thương hiệu đặc quyền

• tư vấn đặt khẩu hiệu, slogan;

• tư vấn về chữ ký số kê khai thuế qua mạng;

• support lựa trọn mẫu hình thành lập Doanh Nghiệp tương thích vận động kinh doanh của quý khách như: Công Ty tư nhân, Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn, Công Ty CP

• tư vấn đặt in hóa đơn cho Công Ty, không lấy phí cho ra đời hóa đơn.

• hỗ trợ tư vấn về mở tài khoản Doanh Nghiệp cho người tiêu dùng

• hỗ trợ tư vấn về những vấn đề cho những người lao động của Doanh Nghiệp khi Doanh Nghiệp thành lập

• support thuế, kế toán không tính phí sau Thành lập và hoạt động Doanh Nghiệp

• tư vấn những vấn đề khác theo thắc mắc của khách hàng

2. chúng tôi SOẠN THẢO toàn bộ những HỒ SƠ & triển khai toàn bộ các giấy tờ thủ tục ĐỂ thành lập và hoạt động Doanh Nghiệp CHO người mua.

- Cửa Hàng chúng tôi sẽ soạn thảo tất cả những hồ sơ tương quan tới sự việc thanh lap doanh nghiep của du khách bao gồm:

• Giấy ý kiến đề xuất ĐK Doanh Nghiệp

• Giấy ghi nhận đầu tư góp vốn cho những thành viên / cổ đông

• Sổ đăng ký cá thể / cổ đông).

- Nhận sao y bản chính (công chứng) free những giấy tờ gốc của người mua để ship hàng cho công tác ra đời Công Ty.

- Shop chúng tôi đại diện quý khách thực hiện những công việc:

• Nộp hồ sơ, theo dõi, giải quyết vướng mắc…trong quy trình đăng ký Công Ty,khắc con dấu cho Công Ty,đăng ký Mã số Thuế,đăng ký Mã số hải quan

• Nhận Giấy ghi nhận ĐK buôn bán,

• Con dấu pháp nhân của Doanh Nghiệp,

• Giấy chứng nhận mã số thuế,

• Giấy chứng nhận mã số xuất nhập khẩu,

• Giấy ghi nhận dòng dấu tại cơ quan nhà nước mang thẩm quyền;

- trong quãng tiến trình khiến cho giấy tờ thủ tục Ra đời công ty/ Công Ty chỉ độc tôn 1 lần người thay mặt đại diện theo pháp luật của công ty/doanh nghiệp đi tới cơ quan công an để gia công giấy tờ thủ tục nhận dấu pháp nhân của công ty/ Doanh Nghiệp mình ( Shop chúng tôi sẽ contact báo trước ngày, giờ cụ thể để đỡ mất thời khắc của quý khách). toàn bộ việc giao thiệp khác sở hữu cơ quan Chính phủ Shop chúng tôi thay mặt quý khách để làm việc mang họ.

3. sau khi thành lập công ty , Thành lập và hoạt động Doanh Nghiệp xong hành khách sẽ được support không tính tiền các yếu tố sau:

• hướng dẫn thủ tục kê khai & nộp thuế;

• đáp ứng hồ sơ nội bộ cho công ty;

• hỗ trợ tư vấn phát hành và đặt in hóa đơn cho Công Ty hoặc support tậu hóa đơn tại chi cục thuế cai trị của Công Ty

• tư vấn các việc làm cần làm ngay khi Doanh Nghiệp đi vào hoạt động;

• Trong tình huống Công Ty chưa có một số người làm cho kế toán Shop chúng tôi sẽ chỉ dẫn kỹ phương pháp kê khai thuế mỗi tháng & hàng quý hoặc tương hỗ một vài ba tháng đầu để Doanh Nghiệp ko gặp khó khăn trong công tác kê . khai thuế khi mới thành lập;

• tư vấn không lấy phí trong quãng quy trình Công Ty vận động

• support đặt in hóa đơn cho Doanh Nghiệp, free cho ra đời hóa đơn.

• hỗ trợ tư vấn về mở tài khoản Công Ty cho khách hàng

• tư vấn về ĐK bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người lao động lúc thành lập và đi vào hoạt động

• tư vấn thuế, kế toán miễn phí sau Thành lập và hoạt động Doanh Nghiệp

• không tính phí lập tờ khai thuế môn bài & toàn bộ các tờ khai thuế liên quan cho Công Ty tối thiểu 3 tháng lúc Thành lập xong

• hỗ trợ tư vấn các vấn đề khác theo thắc mắc của khách hàng;

• các tư vấn trước & sau Thành lập là hoàn toàn không tính tiền.

• sau lúc tư vấn được sự gật đầu đồng ý và thống nhất của hành khách là chúng tôi sẽ được việc làm để kịp thời khắc & giai đoạn như cam kết với người tiêu dùng. hầu hết thắc mắc trong thời gian xúc tiến công việc du khách hãy gọi ngay cho Cửa Hàng chúng tôi để được giải đáp kịp thời.

Hãy tương tác có Doanh Nghiệp support Luật BRAVOLAW để được đáp ứng Dịch vụ pháp lý cao nhất mang túi tiền rẻ nhất!