Hướng dẫn doanh nghiệp thành lập công ty tại Hà Nội

BRAVOLAW, với mục đích giúp doanh nhân khởi sự kinh doanh nhanh lẹ & thuận lợi. Thương Mại Dịch Vụ hỗ trợ tư vấn Thành lập Công Ty tại Hà Nội: Doanh Nghiệp CP, Doanh Nghiệp TNHH, Công Ty TNHH Tư Nhân Công Ty ...của chúng tôi được xúc tiến như sau:

1. support trước thành lập và hoạt động doanh nghiệp:

BRAVOLAW hỗ trợ tư vấn cho người tiêu dùng chọn lựa những vấn đề sau:

- chọn lựa mô hình Doanh Nghiệp (Công ty CP, Công Ty TNHH, Doanh Nghiệp hợp danh, Doanh Nghiệp TNHH Tư Nhân,…) và những quy chế của lao lý đối với từng mô hình doanh nghiệp;

- Về tên doanh nghiệp: (Lựa chọn và tra cứu tên doanh nghiệp);

- Ngành nghề kinh doanh (phù phù hợp với quy định của pháp luật);

- support về thành viên/cổ đông sáng lập (phù phù hợp với quy định của pháp luật);

- Vốn điều lệ/vốn pháp định (phù hợp với từng ngành nghề kinh doanh và mô hình doanh nghiệp);

- hỗ trợ tư vấn các vấn đề tương quan đến nội bộ Doanh Nghiệp (Mô hình & cơ cấu, cách thức chuyển động và quản lý và điều hành, quan hệ giữa những chức danh cai trị, quyền và nghĩa vụ của rất nhiều thành viên/cổ đông, tỷ lệ & cách thức góp vốn, những nội dung khác có liên quan).

- hoàn thành hồ sơ Thành lập và hoạt động Công Ty bao gồm: support & hoàn thịên Biên bản về việc họp những sáng lập viên trước lúc Ra đời Công Ty, Giấy ý kiến đề nghị ĐK buôn bán thành lập Doanh Nghiệp, Soạn thảo danh sách thành viên/danh sách cổ đông, Giấy chuyển nhượng ủy quyền thành lập và hoạt động Công Ty, những sách vở khác có tương quan.

2. triển khai các việc làm theo uỷ quyền:
Doanh Nghiệp luật BRAVOLAW sẽ thực hiện việc làm theo sự chuyển nhượng của khách hàng tại những đơn vị Chính phủ có thẩm quyền để đăng ký Ra đời Doanh Nghiệp theo nhu yếu. Nội dung việc làm thực hiện cụ thể:

- thay mặt đại diện cho khách hàng nộp, rút, nhận hồ sơ ĐK buôn bán tại Phòng đăng ký kinh doanh;

- Theo dõi quy trình tiến độ xử lý và thông báo kết qủa hồ sơ đã nộp;

- Nhận Giấy ghi nhận đăng ký buôn bán (Nhân viên của BRAVOLAW sẽ cùng chủ Công Ty xuất hiện tại Phòng ĐKKD để tiến hành việc làm trên);

- thực hiện giấy tờ thủ tục nộp hồ sơ ĐK khắc dấu & liên hệ khắc dấu cho Doanh Nghiệp tại Cơ quan có thẩm quyền;

- Nhận Giấy ghi nhận mẫu dấu và Dấu Công Ty (Nhân viên của Công Ty luật BRAVOLAW sẽ cùng chủ Doanh Nghiệp xuất hiện tại Phòng ĐKKD để tiến hành việc làm trên);

- xúc tiến giấy tờ thủ tục đăng ký mã số thuế & tính năng xuất nhập khẩu cho Công Ty.

3. support sau thành lập Công Ty:
Doanh Nghiệp luật BRAVOLAW sẽ hỗ trợ và tư vấn về những vấn đề:

- support khởi nghiệp (Các việc làm cần làm của 1 Doanh Nghiệp mới, bước đầu thành lập thương hiệu thống nhất…);

- cung ứng văn bản pháp luật theo yêu cầu (qua email);

- Soạn thảo hồ sơ nội bộ của Doanh Nghiệp, gồm: Điều lệ, Biên bản góp vốn ra đời Công Ty, bầu quản trị, cử người đại diện theo luật pháp, quyết định bổ nhiệm GĐ, ra quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng, chứng nhận sở hữu cổ phần, Sổ cổ đông, thông tin lập sổ cổ đông…;

- hướng dẫn và hỗ trợ những yếu tố liên quan đến Thuế và Kế toán trong thời gian đầu sau Thành lập

0 nhận xét:

Đăng nhận xét