Công bố tiêu chuẩn chất lượng rượu

Rượu là một loại đồ uống tương đối thịnh hành tại Việt Nam , tỷ lệ người uống rượu ở Viêt Nam thường đạt top thế giới , chính là điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp tăng cường buôn bán mặt hàng này . Công bố chất lương rượu là điều kiện để doanh nghiệp đó có thể phân phối loại rượu đó ra ngoài thị trường .


Dịch vụ công bố chất lượng rượu

Thủ tục công bố tiêu chuẩn chất lượng rượu bao gồm :
a) Bản công bố hợp quy được quy định tại Mẫu số 02 ban hành kèm theo Nghị định này;
b) Bản thông tin chi tiết về sản phẩm, được quy định tại Mẫu số 03a hoặc Mẫu số 03c ban hành kèm theo Nghị định này;
c) Kết quả kiểm nghiệm sản phẩm trong vòng 12 tháng, gồm các chỉ tiêu theo yêu cầu của quy chuẩn kỹ thuật tương ứng; do các đối tượng sau cấp: Phòng kiểm nghiệm được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chỉ định hoặc phòng kiểm nghiệm độc lập được công nhận (bản gốc hoặc bản sao có công chứng); hoặc Phòng kiểm nghiệm của nước xuất xứ được cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam thừa nhận (bản gốc hoặc bản sao có công chứng hoặc hợp pháp hóa lãnh sự); công bố tiêu chuẩn chất lượng rượu
d) Kế hoạch kiểm soát chất lượng được xây dựng và áp dụng theo mẫu được quy định tại Mẫu số 04 ban hành kèm theo Nghị định này (bản xác nhận của bên thứ nhất);
đ) Kế hoạch giám sát định kỳ (bản xác nhận của bên thứ nhất);
e) Báo cáo đánh giá hợp quy (bản xác nhận của bên thứ nhất);
g) Chứng chỉ phù hợp tiêu chuẩn HACCP hoặc ISO 22000 hoặc tương đương trong trường hợp tổ chức, cá nhân sản xuất sản phẩm có có hệ thống quản lý chất lượng được chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn HACCP hoặc ISO 22000 hoặc tương đương (bản sao có công chứng hoặc bản sao có xuất trình bản chính để đối chiếu).

Dịch vụ công bố chất lượng thực phẩm tại Bravolaw :
- Tư vấn các thủ tục hồ sơ , giải quyết các vướng mắc của khách hàng liên quan hồ sơ công bố ;
- Cung cấp văn bản pháp luật , soạn thảo hồ sơ công bố và đại diện khách hàng nộp tại cơ quan nhà nước ;
- Thông báo tình trang xử lý hồ sơ công bố ;
- Nhân kết quả và trao trả kết quả cho khách hàng về công bố chất lượng rượu
Thông tin chi tiết : 093.23.23.169

0 nhận xét:

Đăng nhận xét